Vår filosofi

Vi jobbar mycket med att hitta effektiva sätt att presentera data för användaren, att göra system som användaren tycker är roliga att använda, oavsett om det är en enkel presentationssida eller om det är avancerade system med interaktion med andra system. Vårt mål är att förenkla och automatisera så mycket som möjligt för att minska chansen för fel genom mänsklig inblandning, samtidigt som man frigör tid till kärnverksamheten.

Scrum

Vi arbetar med en projektmetod som heter Scrum. I korta drag kan man säga att vi strukturerar upp kravmassan i en att göra-lista, en Product Backlog som vi betar av i sprintar.

Varje sprint startar med ett möte med uppdragsgivaren. Man går igenom listan och ser till att alla i teamet förstår vad som ska göras. Uppdragsgivaren får prioritera listan och vi väljer in ett antal av kraven som vi ska jobba med under de närmaste två veckorna. Under dessa två veckor tar vi inte in nya krav eller ändringar. När sprinten är klar har vi en demo där vi visar vad vi har åstadkommit under sprinten. Uppdragsgivaren har sedan möjlighet att lägga till nya krav eller ändringar och omprioritera alla krav innan vi börjar om. På så sätt skapar vi en effektiv process där utveckling snabbt går framåt, men där uppdragsgivaren hela tiden (med två veckors intervall) kan vara med och styra upp ändringar i takt med en ändrad omvärld och liknande. Skulle det vara så att uppdragsgivaren väljer att stoppa ett projekt, så har man fått ett system där allt det viktigaste ingår, eftersom man hela tiden är med och prioriterar kraven.

eXtreme Programming

eXtreme ProgrammingUnder utvecklingstiden jobbar vi mycket med eXtreme Programming, eller XP - en uppsättning av Best Practise-regler för högkvalitativ utveckling som handlar om hur vi utvecklar. Vi jobbar bl a med enhetstester, vilket innebär att vi skriver kod som testar kod, vilket har visat sig vara ett mycket effektivt vapen för att tidigt upptäcka buggar.

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming

Git

gitVi använder Git för versionshantering.

Git är ett distribuerat versionshanteringssystem och är mer eller mindre standard i branschen.

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Git

Tekniksidan

Här är en beskrivning av hur vi tänker kring tekniker, utvecklingsprocessen och filosofin bakom de system vi bygger. Alla våra valda tekniker är stora och välkända vilket gör att det finns goda möjligheter till support för dem, samtidigt som det finns många utvecklare som kan fortsätta jobba med systemen.

Apache

ApacheSom webbserver föredrar vi apache eller nginx i en linux-miljö. Vi har egna servrar för de kunder som vill ha hjälp med webbhotell. På våra egna servrar kör vi en linux-distribution som heter CentOS, som är mycket väl använd i webbvärlden, och cPanel, som är en lättanvänd men avancerad kontrollpanel för de kunder som själva vill kunna lägga upp mailadresser, databaser, subdomäner och liknande.

 http://www.apache.org/
 http://nginx.org/

Yii

Yii frameworkYii är ett MVC-ramverk som ger oss möjlighet att bygga snabba, stabila webbplatser med en del funktionalitet på köpet, eller med mindre konfiguration. Yii har t ex inbyggt stöd för användarhantering, säkerhet, enhetstestning, internationalisering för att nämna något. Det finns även många plugins för Yii som ger ytterligare funktionalitet.

 http://www.yiiframework.com/
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller

Bootstrap

Twitter BootstrapBootstrap är ett CSS-ramverk som ger oss möjlighet att snabbt få upp en snygg sida att fortsätta jobba med. Det innehåller även en del komponenter för JavaScript för snabb utveckling av vanliga funktioner som t ex dropdown-menyer och bildspel. Bootstrap innehåller även färdiga funktioner för att bygga responsiva sidor, dvs sidor som skalar på ett bra sätt till skärmar av olika storlekar, t ex från mobiler eller surfplattor.

 http://getbootstrap.com/

PHP

phpVi har valt programspråket php och ramverket Yii. Php är världens största och vanligaste programspråk för webbsidor.

Facebook och Wordpress är exempel på sidor och system som byggts med php.

 http://php.net/

Databas

mysqlSom databas tänker vi oss MySQL, som är en av världens bästa och mest spridda open source-alternativ för sql-kompatibla databaser. MySQL finns även i varianter som MariaDB och vilken av dessa man använder är inte viktigt för oss. Faktum är att Yii fungerar väl med många databasalternativ, som PostGres, MS SQL Server, Oracle mm. Vi föredrar dock MySQL.

Filosofi

Vår filosofi för att bygga system är att automatisera så mycket som möjligt, men inte mer. Datorer är gjorda för att hjälpa oss att bli så effektiva som möjligt. Vi vill bygga system som gör alla flöden så effektiva som bara går. Systemet ska jobba för dig, inte tvärtom. Vi lägger mycket tid på att bygga gränssnitt som hjälper användarna att utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och vi letar hela tiden efter sätt att automatisera uppgifter.

Vi jobbar mycket med att analysera de tänkta användarna av systemet för att förstå motivet bakom de formella kraven som ställs på systemet för att på så sätt kunna föreslå bättre sätt att nå målen.